Innsatsgruppe opprettet for å bekjempe den økende trusselen om «innbruddsturisme»

Category: Nyheter | 0
Innsatsgruppe opprettet for å bekjempe den økende trusselen om "innbruddsturisme"
Innsatsgruppe opprettet for å bekjempe den økende trusselen om «innbruddsturisme»

Bander av «innbruddsturister» fra Sør-Amerika har utnyttet midlertidige visum til USA.

De kommer inn i landet for å rane herskapshus og flykter deretter tilbake til hjemlandet med de stjålne verdisakene.

Ifølge polititjenestemenn fra Los Angeles Police Department (LAPD) har denne trenden blitt stadig mer utbredt.

Eskalerende kriminalitetstrender

LAPD melder om en betydelig økning i antall innbrudd som involverer innbyggere fra Chile, Ecuador, Colombia og Peru, særlig i bestemte områder i Los Angeles.

Bare i 2023 ble 94 innbrudd tilskrevet personer fra disse landene, noe som tyder på et økende problem i regionen.

Utvidelse av kriminell virksomhet

Den siste tidens utvikling tyder på at dette kriminelle fenomenet har spredt seg utenfor Los Angeles, og det er rapportert om hendelser på Long Island og i New Jersey.

Federal Bureau of Investigation (FBI) har identifisert disse gjengene som en «enorm trussel» mot USA siden 2022, noe som har ført til økt politiinnsats.

Respons fra politiet

Som et svar på den eskalerende gjengaktiviteten har både FBI og LAPD opprettet spesialiserte innsatsgrupper for å håndtere problemet.

Visepolitisjef Alan Hamilton i LAPD understreket at det haster, og uttalte: «Antallet forbrytelser knyttet til denne typen mannskaper har gått kraftig opp», til tross for en generell nedgang i antall innbrudd.

Utnyttelse av visumprogrammet

Gjengene utnytter det elektroniske systemet for reisetillatelse (ESTA), et program som ble innført i 2014 for å gjøre det lettere å reise fra pålitelige land.

Under dette programmet kan søramerikanere reise inn i USA i flere perioder på 90 dager uten å gjennomgå omfattende bakgrunnssjekk.

Modus Operandi

Disse innbruddsturistene unngår vanligvis å bruke skytevåpen for å unndra seg våpenanklager.

I stedet bruker de sofistikerte teknikker, som å hacke seg inn i trådløse hjemmenettverk for å omgå sikkerhetssystemene.

De angriper boliger i nærheten av åpne områder som turstier og kløfter, og bruker stiger eller utemøbler for å komme seg inn i soverom i andre etasje, som ofte er mindre beskyttet.

Effekter på andre reisende

Kriminelle gjenger utnytter det elektroniske systemet for reisetillatelse (ESTA) for å få innreisetillatelse til USA, noe som har større konsekvenser for utenlandske reisende som besøker USA under dette programmet.

Selv om ESTA ble utviklet for å lette turisme fra pålitelige land, understreker innbruddsturisters misbruk av midlertidige visum behovet for strenge kontrollprosedyrer og sikkerhetstiltak.

Denne kriminelle aktiviteten setter den offentlige sikkerheten i fare og truer den amerikanske immigrasjonsmyndighetens integritet, noe som kan ha en negativ innvirkning på oppfatningen av utenlandske reisende som bruker ESTA.

Utfordringer i det internasjonale samarbeidet

Arbeidet med å bekjempe denne kriminelle virksomheten har blitt hindret av utfordringer i det internasjonale samarbeidet.

Chiles president Gabriel Boric har nektet å offentliggjøre ESTA-brukernes straffehistorikk, noe som begrenser politiets muligheter til å pågripe lovbrytere.

Rettslige skritt og straffeforfølgelse

Statsadvokat Todd Spitzer i Orange County har gått til sak mot president Boric for å overvinne disse hindringene og få tak i viktig informasjon.

I tillegg koordinerer politimyndighetene innsatsen for å straffeforfølge personer som er involvert i innbruddsturisme, og setter inn dedikerte aktorer til å håndtere relaterte saker.

Nylige arrestasjoner og inndrivelser

Den siste tidens politiaksjoner har resultert i arrestasjoner av flere personer knyttet til innbruddsturisme.

Blant annet ble en 17 år gammel chilener og to medsammensvorne arrestert i Arizona etter en rekke smykketyverier.

Politiet pågrep en annen gjeng med stjålne klær til en verdi av over 1 million dollar fra et enkelt ran i Beverly Hills.

Pågående utfordringer og fremtidige strategier

Politiet erkjenner at det er komplisert å bekjempe organiserte kriminelle nettverk som driver med innbruddsturisme.

Til tross for suksesser den siste tiden understreker myndighetene viktigheten av kontinuerlig samarbeid og innovative strategier for å håndtere denne trusselen.